Fælles arbejdsdage

To gange årligt (lørdage omkring 1. maj og 1. oktober) holdes fælles arbejdsdag for foreningens medlemmer. Mindre rengørings-, oprydnings- og vedligeholdelsesopgaver udføres og arbejdsdagenes sociale betydning for foreningen vægtes med fælles spisning før, under og efter arbejdet.

 

Arbejdsdagene tillægges betydning for foreningens vedligeholdelsesstand, økonomi og kontakten mellem beboerne og det forventes derfor, at alle så vidt muligt deltager. Der kan findes arbejdsopgaver til både børn og gamle.

 

Flere gårde vælger desuden at afholde ”gårdarbejdsdage”, hvor fællesarealer i den enkelte gård vedligeholdes eller forbedres.