Renovering af p-plads

Her finder du information om projekt 'Renovering af p-plads'. Sker der ændringer i projektplanen, er det også her, du kan holde dig orienteret. 

 

Seneste nyt

 

Update 7. maj:

 

 • Som I sikkert har noteret, er der åbnet op for p-pladsen, og det vil der være fra nuaf. Der mangler kun småting, og der bliver lavet afleveringsforretning på fredag den 10.5.2019 med OT. Det eneste, der resterer er så de 4 nye lampestandere i
  hjørnerne og de 7 lave lyspullerter rundt om fælleshuset. De kommer, som meddelt
  før, først i uge 20, og det er Aura, der skal installere, og så skal OT ordne med sten.
  Skurvognen køres væk først i næste uge. OT genplanter hæk. Og pladerne på
  græsplænen langs Majsvænget fjernes også, så venligst få bilerne væk derfra.

  Fra på fredag overtager vi så selv pasning af de nye bede på p-pladsen, så der skal vi have lavet en ordning mht vanding af bedene. Gårdformændene i de 4 gårde må
  sætte et system op, så der bliver vandet hensigtsmæssigt efter 10.5.2019.
  På et tidspunkt, efter en god gang regn, skal der efterfyldes med strandsand. OT vil
  så komme med nogle bunker, som vi så selv skal sprede og feje ned i revnerne.
  Instruktion om dette vil følge.

  Vi får kraftstik i fælleshuset, idet det har været et must, medens skurvognen har
  været her, og i stedet for at afetablere det, der er, etableres der kraft i huset, nok
  både inde og ude. OT sørger for dette.

  Vi lægger hovederne i blød mht nr. skiltene, som ikke skal sættes på de nye fine
  standere.

  Mht at vende rist ved nr. 59, arbejdes der med det. Afvent aflevering fredag.
  Ved alle stier og indgange, mødes gamle og nye sten, og det bliver også tilfældet ude ved indkørslen.

 

 • Projektet skulle være færdigt i uge 19 på nær de nye lampestandere, som først kommer i uge 19. Og hvor er det blevet flot, sikke en masse lys, det har givet.


Update 12. april:

 

 • Det går jo bare derudaf med p-pladsen, så projektet er foran tidsplanen.

 

 • Ang. Tømning af de grønne spande på tirsdag den 16.4, må alle ligesom sidst køre dem ud til indkørslen/foran hækken midt for fælleshuset.

 

 • P-pladsen forventes færdig ved udgangen af uge 17, I dette tidsrum vil der også  blive plantet 70 træer, og herefter kommer så arbejdet med indkørslen.

 

 • Mandag den 29.4.19 inden kl. 7 skal alle biler være ude af p-pladsen, og p-pladsen vil være lukket i uge 18, så vi bliver alle ude indtil weekenden 3.5.19, hvor der åbnes op igen. Huse nr. 69 & 71 skal have de første pladser uden for indkørslen ud for nr. 89/91, og når vi igen kan parkere normalt, vil nr. 69&71 få faste pladser i Egegården.

 

 • Projektet ventes færdiggjort uge 19,  dog nok med undtagelse af opsætning af lampestandere, som først kan leveres i uge 20.

 

 • Stålkanterne ved indgangene vil blive afskåret i vinkel på 45, og de 2 steder med afløbsrende vil blive markeret med en række mørke sten bag renden. De lidt høje kanter ved brønddæksler vil også blive jævnet, dog skal der være en lille kant. Skiltene med husnumre vil blive sat på lygtepælene.

 

 

Update 29. marts:

 

 • Der er lige afholdt 2. byggemøde, og vi skal nu have 2. etape i gang, hvor det er p-pladsen mod syd, der skal under behandling, altså Ege- og Æblegården, huse nr. 57-95. 


 • Alle biler på sydpladsen skal derfor fjernes og parkeres på vejen inden mandag 1. april kl. 07.00, minus de to tilhørende nr. 69 og 71, som får de 2 første pladser ud for Henning og Lisilone lige efter midtergangen. Der opsættes skilte med nr. på disse 2 pladser.


 • Fra fredag eftermiddag efter kl. 16.00 må Akacie- og Ahorngården parkere på den nye plads. Og er der ikke plads til alle, må de også på vejen. Og husk nu at parkere lige og indenfor afmærkningerne.


 • Mht skraldespandstømning på tirsdag og fredag så bliver der lidt ændring, da man nødigt vil have skraldebilen ind på den nye belægning, ikke fordi den på sigt ikke kan tåle det, men den skal have lov til at sætte sig, inden der kommer lastbiler. Så vi kører alle 40 vores skraldespande ud til indgangsvejen og op mod fælleshuset, både når de grønne skal tømmes på tirsdag, og når de grå skal tømmes fredag.


 • Mht arbejds- og miljøforhold er det indskærpet overfor entreprenøren, at disse overholdes.


 • Ellers går arbejdet foreløbig efter tidsplanen, 1. etape lidt hurtigere, 2. etape bliver ramt af bl.a. påsken, og kommer til at tage lidt længere tid. Orientering vil ske løbende.

 

 

Update 19. marts:

 • Tommy søger ejer af Toyota Yaris VS 27 325, der er trillet ind i hans bil. 

 

Update 15. marts: 

 • Der er sat hængelås på traileren, som står nede ved kolonihaverne, så den forhåbentlig ikke bliver stjålet. Nøglen hænger på opslagstavlen i hallen.
 • Den høje lampe på nordstien og en mindre ved bådpladsen lyser ikke. Sket ved gravearbejde, så det hjælper ikke at sætte nye pærer i. Skal selvfølgelig laves, men vides ikke helt hvornår.
 • Ellers forløber arbejdet nogenlunde efter planen, selvom vi har fået meget regn.

 

OBS-punkter

 • Husk at orientere alle gæster om parkeringsforhold
 • Særlige pladser er reserveret til ældre eller dårligt gående beboere
 • Spørgsmål kan rettes til Kurt eller Karin, gerne skriftligt via sms eller e-mail
 • Undgå skråparkering langs stamvejen - det spærrer for lastbiler etc. 
 • Der må under ingen omstændigheder parkeres på lastbilpladsen på Fløjstrupvej

 

Oversigter og billeder

Se billeder af processen 

Skitse af projekt

Kort over p-områder

 

Projektplan og forholdsregler

Arbejdet går i gang fra den 11. marts 2019 kl. 7. Der startes med klipning af alle hække, der vender mod P-pladsen. Til dette kommer der en traktor mandag morgen, og derfor skal p-pladsen være totalt ryddet for biler inden mandag morgen kl. 7.

 

Den yderste p-plads mod Majsvænget vil under hele processen være oplagsplads. Aht til vand- og elforsyning vil der blive opstillet en skurvogn ud for toiletterne ved fælleshuset. Der vil altid være adgang til fælleshuset.

 

3 etaper:

1. Omfatter halvdelen af p-pladsen, der vender mod nord, altså akaciegården og ahorngården, boliger nr. 17-55, og vil vare ca. 5 uger. I denne periode kan der ikke parkeres på den del af p-pladsen, og man må derfor søge til de andre muligheder, som skitseres vedl. Altså kantparkering på Majsvænget – og kun i ”vores” side af vejen. Der etableres ppladser på det grønne areal neden for kolonihaverne, hvor der udlægges plader. Desuden kan der parkeres ved institutionerne for psykisk- og fysiskhandicappede samt børnehaven i tidsrummet fra ca 17-7.30, og for børnehavens vedkommende i weekenden. Ved institutionerne for handicappede i mindre omfang. Der må under ingen omstændigheder parkeres på lastbilpladsen på Fløjstrupvej.

 

2.  Omfatter halvdelen af p-pladsen, der vender mod syd, og dermed boligerne i Egegården og Æblegården, nr. 57-95. De samme vilkår vil være gældende i ca. 5 uger,  - dog skal beboerne i nr. 69 og 71 have faste pladser, og disse markeres med husnr. I de første 5 uger på p-pladsen, i de efterfølgende 5 uger med kantparkering på Majsvænget ud for nr. 87/89, så der er kortest muligt at gå.

 

3. De sidste 2 uger afsættes til indkørslen, og hvordan det kommer til at spænde af, vil vi vende tilbage til, for i det tidsrum bliver det nok ikke muligt at komme ind på p-pladsen.

 

Skraldespande

Heldigvis blev de grønne og de 4 store v/flshus tømt 4. marts, og de store grå bliver tømt 8. marts. Vi talte med skraldemændene i går, og de vil være meget samarbejdsvillige – roste os for vores måde at behandle skrald på.

Se update 29. marts. 

 

Løbende info og spørgsmål

Ved behov opdateres løbende via hjemmesiden og i postkasserne til dem, der ikke bruger IT.

 

Første byggemøde er berammet til fredag den 15. marts kl. 9.30, her deltager så vidt muligt Kurt og Karin, eller andre fra udvalg/bestyrelse.

 

Det forudsættes, at beboere informerer gæster o. lign. om forholdene vedr. parkering i perioden