Fælles faciliteter

Ud over de fælles faciliteter der forefindes i fælleshuset, råder foreningen bl.a. over en trailer og nogle haveredskaber, altsammen til fri afbenyttelse for foreningens beboere.

 

Fælles haveredskaber
I skuret på fælleshusets østlige side står en række haveredskaber, som andelshaverne frit kan benytte indenfor foreningen. I øjeblikket findes :


Manuel og maskine græsklipper, kanttrimmer, manuel og el hækklipper, lang ledning, samt flere manuelle redskaber.


Daglig vedligehold (rengøring, indkøb og påfyldning af benzin og olie, udskiftning af tråd i kanttrimmer, efterspændinger m.v.) foretages af den enkelte bruger.
Fejl man ikke selv kan udbedre meddeles til maskinparkudvalget, der også kan besvare spørgsmål angående maskinparken.

 

Udlæg i forbindelse med indkøb af benzin osv. refunderes mod aflevering af kvittering hos kassereren.

 

Trailer
Foreningen har en trailer (Brenderup), som er placeret på en parkeringsplads i foreningen. Sider og net/presenning opbevares i shelter ved fælleshus. Samme regler for anvendelse som øvrige haveredskaber. Fejl meddeles bestyrelsen.