Andelsboligforeningen Majsvænget

Andelsboligforeningen Majsvænget 8340 Malling, der består af 40 boliger, er en selvadministrerende Andelsboligforening opført i 1989.

Foreningens voksne beboere udgør en blandet flok i forhold til alder og erhverv. Vi tilstræber i foreningen, at beboernes alderssammensætning er jævnt fordelt. Det vigtigste er, at alle er interesserede i foreningen og deltager aktivt i foreningens virke.

 

Fakta

· 5 min. gang til Malling Skole ad trafiksikre stier.
· Gode forbindelser med bus og tog til Århus og Odder, som ligger h.h.v. 16 og 9 km fra Malling.
· Omfattende stisystem 
· Mange børneinstitutioner.
· 4 km til Ajstrup Strand.

 

Afstande

· Off. transport: 300 m
· Indkøb: 1000 m
· Læge: 800 m
· Skole: 500 m
· Daginstitution: 100 m

 

Fællesskabet

Fællesskabet i andelsboligforeningen majsvænget fungerer på frivillig basis, og her er gode muligheder for at alle kan tage aktivt del i foreningens drift og det sociale liv.

 

Økonomien

Andelsboligforeningen Majsvænget har en sund økonomi, som har medført, at vi kun har haft begrænsede huslejestigninger. Huslejen fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og den skal dække de udgifter, andelsforeningen har.

Den største post er afdrag på lån (ca. 70%). Foreningens lån er indeksregulerede kreditforeningslån, hvor staten betaler renterne. Med den nuværende inflation vil kreditforeningslånet være betalt ud omkring år 2013.

Den næststørste post er skatter og afgifter (ca. 16%). Den resterende del (ca. 14%) af foreningens udgifter er vedligehold, fælleshus, fællesantenne, administration m.m. Foreningen står for den udvendige vedligeholdelse (som altså er inkluderet i huslejen) og har i den forbindelse udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan, så der løbende foretages hensættelser til den langsigtede vedligeholdelse.

 

Andelshavernes udgifter

Ud over huslejen skal den enkelte andelshaver kun betale el, varme og evt. finansiering af eget indskud.