Aktiviteter

Fællesaktiviteter og arrangementer

Ud over de nævnte aktiviteter afholdes efter behov beboermøder.
Fælles arrangementer på initiativ fra enkelte andelshavere forekommer, er meget velkomne og kan ofte støttes økonomisk.

Generalforsamling:

Første lørdag i november holdes generalforsamling med efterfølgende spisning/fest.

Fælles opgaver:
Vi satser i foreningen meget på at klare den fælles vedligeholdelse og rengøring så billigt som muligt. Derfor reger vi med, at alle beboere giver en hånd med. Disse fælles opgaver omfatter i øjeblikket følgende:

  • Vedligeholdelse af fællesarealer (haveredskaber som motorplæneklipper og hækkeklipper findes i fælleshuset)

Fælles traditioner:

  • 2 hyggelige arbejdsdage med efterfølgende fællesspisning (forår og efterår)
  • Fastelavns-, Skt. Hans- og juletræsfest
  • Hyggelige TV aftner i fælleshuset
  • …og hvad vi nu ellers hitter på af petanque-turneringer, fodboldkampe, sommerfester m.m.

Fødselsdagsflagning

Vi flager ved alle beboernes fødselsdage.

Madklub

Andelsboligforeningen har en madklub, der benytter fælleshuset 1 gang om ugen til fællesspisning. Spisningen foregår skiftevis på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Det er frivilligt at deltage, og deltagelse foregår ved tilmelding fra gang til gang. Man laver mad 3 gange om året. Der afregnes for prisen af hvert enkelt måltid modregnet udgifter til egen madlavning.

Madlavning omfatter også efterfølgende rengøring.

Madklubben er altid åben for nye medlemmer.

Fælles arbejdsdage

To gange årligt (lørdage omkring 1. maj og 1. oktober) holdes fælles arbejdsdag for foreningens medlemmer. Mindre rengørings-, oprydnings- og vedligeholdelsesopgaver udføres og arbejdsdagenes sociale betydning for foreningen vægtes med fælles spisning før, under og efter arbejdet.
Arbejdsdagene tillægges betydning for foreningens vedligeholdelsesstand, økonomi og kontakten mellem beboerne og det forventes derfor, at alle så vidt muligt deltager. Der kan findes arbejdsopgaver til både børn og gamle.
Flere gårde vælger desuden at afholde ”gårdarbejdsdage”, hvor fællesarealer i den enkelte gård vedligeholdes eller forbedres.