Vedligeholdelse af huse og arealer

Fordelingen af ansvar for vedligeholdelse og udskiftning på forening og andelshaver er angivet i afsnit 6. i vedtægterne. Generelt (OBS! enkelte undtagelser) kan siges:

Indvendig vedligehold
Al indvendig vedligeholdelse foretages af andelshaver. Indvendig udskiftning påhviler også andelshaver – undtaget el- og vvs-installationer.

Udvendig vedligehold
Der påhviler andelshaveren en række udendørs vedligeholdelsesopgaver – for præcisering se afsnit 6 i vedtægterne. Der skal dog henledes speciel opmærksomhed på andelshaverens vedligeholdelsespligt af skur, hæk og bevægelige dele i døre og vinduer.

OBS!: Ved manglende vedligeholdelse kan andelshaver pålægges at skulle betale for udbedring eller evt. udskiftning

Beskæring/fjernelse af træer og buske på fællesarealer – herunder træer i hække – må ikke foretages på den enkelte andelshavers initiativ. Retningslinier gives af bestyrelse eller generalforsamling. Spørg hvis du er i tvivl!!

Har man skader eller fejl, som skal udbedres af fagmand, eller udgifter i forbindelse med skader, som foreningen bør dække, rettes henvendelse til vores håndværkerkontakt – Michael Bjørnstrup i nr. 63.