Andelsboligforeningen Majsvænget

Andelsboligforeningen Majsvænget 8340 Malling, der består af 40 boliger, er en selvadministrerende Andelsboligforening opført i 1989.

Foreningens voksne beboere udgør en blandet flok i forhold til alder og erhverv. Vi tilstræber i foreningen, at beboernes alderssammensætning er jævnt fordelt. Det vigtigste er, at alle er interesserede i foreningen og deltager aktivt i foreningens virke.

Fællesskabet i andelsboligforeningen majsvænget fungerer på frivillig basis, og her er gode muligheder for at alle kan tage aktivt del i foreningens drift og det sociale liv.

Fakta

  • 5 min. gang til Malling Skole ad trafiksikre stier.
  • Gode forbindelser med bus og Letbane til Aarhus og Odder, som ligger h.h.v. 16 og 9 km fra Malling.
  • Omfattende stisystem
  • Mange børneinstitutioner.
  • 4 km til Ajstrup Strand.

 

Afstande

Off. transport: 300 m
Indkøb: 1000 m
Læge: 800 m
Skole: 500 m
Daginstitution: 100 m

Økonomien

Andelsboligforeningen Majsvænget har en særdeles sund økonomi. Huslejen, der har været uændret siden 2014, fastsættes hvert år på generalforsamlingen og skal dække andelsforeningens udgifter til drift, vedligehold og servicering af gæld.

Foreningen har et variabelt forrentet (Cibor 3) realkreditlån på 16 mio. kr., svarende til en belåningsgrad på ca. 30 %. Lånet er afdragsfrit frem til 2031, hvorefter det afdrages som en annuitet frem til 2041. Foreningen er sikret mod rentestigninger på realkreditlånet med en renteloftaftale på 4,25 % frem til 2031.

De væsentligste udgiftsposter er almindelige driftsudgifter (30 %), vedligehold (20 %), skatter og afgifter (25 %) og finansielle udgifter (15 %). Endelig udgør administration og foreningsudgifter begge ca. 5 %. Foreningens almindelige driftsudgifter inkluderer vandafgift, ejendomsforsikring, fællesantenne og drift af fælleshus. Foreningen står for den udvendige vedligeholdelse, som altså er inkluderet i huslejen og har i den forbindelse udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan, så der løbende foretages hensættelser til den langsigtede vedligeholdelse.

Andelshavernes udgifter
Ud over huslejen skal den enkelte andelshaver kun betale el, varme og evt. finansiering af eget indskud.